Elektrisch verwarmingselement voor buffervaten

Project 6 of 14

Elektrisch verwarmingselement als back-up of bijverwarming

Indien er een elektrisch verwarmingselement is gewenst in een buffervat kan deze apart worden bijgeleverd.

Deze weerstanden kunnen fungeren als back-up, maar ook als extra verwarming, bijvoorbeeld bij een warmtepomp systeem. Zodoende realiseert men voor de warmtepomp een zeer hoge COP, aangezien deze minder hoge temperaturen behoeft te leveren. Voornoemde in combinatie met relatief weinig bij-verwarming, dit resulteert in een prima energiebesparend concept.

Kosten besparen

Elektrisch verwarmen lijkt in eerste instantie misschien een dure vorm, maar kan juist zeer interessant zijn om een temperatuur-overbrugging te realiseren. Zo kan men er in de top van de buffertank de iets hogere temperaturen voor tap- of reinigingswater mee realiseren, zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt. Onder andere ook zeer efficiënt indien u werkt met zonne-panelen voor elektriciteit-opwekking. Tevens inzetbaar voor gebruik ’s nachts (daltarief).

Capaciteit

Een elektrisch verwarmingselement voor buffervaten is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, ze kunnen inclusief thermostaat-controller worden geleverd. In één buffervat kan men meerdere elektrische weerstanden plaatsen (1 of 3 fase), de capaciteit varieert standaard van 3 kW tot 20 kW. DBQ-Akvaterm buffertanks levert 2 verschillende merken, één type voorzien van licht indicatie.

Menu