Elektrisch verwarmingselement voor buffervaten

Project 5 of 13

Elektrisch verwarmingselement als back-up of bijverwarming

Indien er een elektrisch verwarmingselement is gewenst in een buffervat kan deze als aparte accessoire worden bijgeleverd.

Deze weerstanden kunnen fungeren als back-up, maar ook als extra verwarming, bijvoorbeeld bij een warmtepomp systeem. Zodoende realiseert men voor de warmtepomp een zeer hoge COP in combinatie met relatief weinig bij-verwarming. Dit resulteert in een prima energiebesparend concept.

Kosten besparen

Elektrisch verwarmen lijkt vaak in eerste instantie een dure vorm, maar kan juist zeer interessant zijn om een temperatuur-overbrugging te realiseren. Zo kan men er in de top van de buffertank de iets hogere temperaturen voor tap- of reinigingswater mee realiseren, zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt. Onder andere ook zeer efficiënt indien u werkt met zonne-energie op het dak (zowel voor elektriciteit- als voor warmteopwekking).

Capaciteit

Een elektrisch verwarmingselement voor buffervaten is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, onder andere ook voor gebruik ‘s nachts (nachtstroom). Deze kunnen inclusief thermostaten-controllers worden geleverd. In één buffervat kan men meerdere elektrische weerstanden plaatsen (1 of 3 fase), de capaciteit varieert standaard van 3 kW tot 15 kW. Indien er meer capaciteit gewenst is, dan bestaat de mogelijkheid om zwaardere systemen voor een buffertank te ontwikkelen.

Menu