Buffervaten bij warmtepompen verhogen het rendement.

Werking buffervaten bij warmtepompen

De toepassing van buffervaten bij warmtepompen zorgt er voor dat de laatste minder vaak hoeft in te schakelen, met als gevolg minder energiegebruik. Via een warmtepomp wordt er warmte gewonnen uit de bodem, uit water of lucht. De warmte van de bron wordt via de werking van de warmtepomp omgezet naar een hogere ruimte- en/of tapwatertemperatuur.

Extra energiebesparing door buffering

Het rendement van warmtepompen (de COP genoemd) ligt hoger dan bij traditionele verwarmingssystemen. Indien de warmtepomp hoge temperaturen dient te leveren is het rendement minder dan bij afgifte van lagere temperaturen.
Extra energiebesparing kan men verkrijgen door warmteopslag via een buffertank (accumulator). Dit kan zorg dragen voor een hoge COP en maximale besparing. Buffering is bij alle type warmtepompen meer besparend, ook bij uitvoeringen met inverter. De compressor draait minder en stabieler.

Voordelen Akvaterm buffervaten bij warmtepompen

  • Behoren tot de best geïsoleerde tanks op de markt met naadloos gespoten PUR isolatie, voorzien van een gesloten cel-structuur. Warmteverlies +- 1,0-1,9°C per etmaal, resulterende in een perfecte temperatuur-lagering. De warmtepomp behoeft dan ook minder vaak in te schakelen.
  • Mogelijkheid om met twee aparte temperaturen te werken in één tank, zowel ruimteverwarming als tapwatervoorziening in hetzelfde vat via een energiebesparend concept.
  • Besparing op de investering, bijvoorbeeld een kleinere capaciteit warmtepomp nodig.
  • Langere levensduur installatie i.v.m. minder schakelen apparatuur.

Toepasbare opties in de tank

  • Er kunnen speciale geleidingsbuizen en geleidingsplaten in de buffervaten geïnstalleerd worden. Om zodoende meer rust en stabiliteit in het vat te brengen, ter voorkoming dat de input bovenin te snel wordt afgezogen richting retour/output onderin. Hiermee voorkom je snelle menging van temperaturen, welke de goede temperatuur-lagering aantast.
  • Speciaal gevinde koperen spiralen voor tapwater en solar, intern geïnstalleerd met een betere warmteoverdracht. Voordelen t.o.v. platenwisselaars: geen warmteverlies, hogere temperaturen en een lagere investering.
  • Elektrische weerstanden als bijverwarming of als back-up. Interessant indien u tevens zonnepanelen voor elektra-voorziening heeft.

Bekijk bijpassend product

Zie voor verdere info de overige Voordelen en Meerwaarde!

 

Menu